Iranian Business Database in UK

Iranian Business Database in UK

آواي هنر

آواي هنر
For better service, be sure to call the Iranianuk118 site when contacting this center.

Contact Information

Number of visits:

634

Phone:

02087232020

Description

علاقمندان به موسیقی و خوانندگی می توانند صداسازی و سلفژ را یادگرفته و صدای خود را اصولی پرورش داده و به خواننده حرفه ای تبدیل شوند. مباحثی در زمینه تئوری موسیقی ، صداسازی و سلفژ که هنرجویان می توانند مهارت های خود را پرورش داده و به بهترین صدا دست پیدا کنند. شما با آموزش های لازم در آوای هنر می توانید تسلط کافی به هنر موسیقی و خوانندگی پیدا کنید. در این برنامه لینک هایی برای دانلود فایل های صوتی آموزش سلفژ و صداسازی قرار داده شده که هنرجویان میتوانند آن ها را دانلود کرده و از آن ها بهره ببرند همچنین کتاب هایی در این برنامه معرفی شده که می توانند آن ها را تهیه و مطالعه کنند