Iranian Business Database in UK

Iranian Business Database in UK

دارالترجمه رسمی دانا

دارالترجمه رسمی دانا
For better service, be sure to call the Iranianuk118 site when contacting this center.

Contact Information

Number of visits:

1078

Phone:

02081234103

Mobile:

07960843143

Fax:

02081816991

Email:

info@farsi.org.uk

Description

دارالترجمه رسمی دانا دقیقا مشابه دارالترجمه های رسمی در ایران عمل می کند با این تفاوت که این موسسه در لندن واقع شده است. اگر شما نیاز به ترجمه مدارک خود از زبان فارسی به انگیسی و یا بالعکس برای ارائه به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و یا سازمانهای دولتی در انگلستان از قبیل دادگاه ها، اداره مهاجرت (Home Office / UKBA) و سایر اداره جات و سازمانها در این کشور دارید، دارالترجمه رسمی دانا می تواند مدارک شما را با هزینه مناسب و در اسرع وقت ترجمه کند. شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، گواهینامه رانندگی، سند ازدواج، سند طلاق، وکالتنامه، مدارک تحصیلی و ریز نمرات مقاطع تحصیلی مختلف، قراردادهای تجاری و سایر اسناد و مدارک قانونی و تحصیلی از جمله مدارکی هستند که ما آنها را به صورت رسمی ترجمه می کنیم. تمامی ترجمه های انجام شده در این موسسه رسمی و قانونی است و به جهت اینکه مترجم این مدارک در کشور انگلستان به عنوان مترجم قابل و رسمی شناخته شده و در این کشور قابل دسترسی می باشد، اعتبار مدارک ترجمه شده شما توسط این موسسه به مراتب از ترجمه های رسمی انجام شده در دارالترجمه های ایران بیشتر می باشد. همچنین به هنگام جستجو برای مترجم رسمی در کشور انگلستان حتما باید دقت داشته باشید که مترجم شما رسمی و ثبت شده باشد. برای اطمینان خاطر از این موضوع باید چک کنید که آیا شخص یا موسسه ترجمه کننده مدارک شما عضو ثبت شده در موسسه رسمی زبان شناسان (Chartered Institute of Linguists) انگلستان می باشد یا خیر. کلیه اعضای ثبت شده در این موسسه دارای شماره ثبت هستند. لازم به ذکر است در صورتیکه شما مدارک خود را به سازمانها و اداراتی از قبیل Home Office ارسال می کنید، باید دقت داشته باشید که مدارک ترجمه شده شما توسط یکی از اعضای موسسه فوق انجام شده باشد. در غیر این صورت آنها مدارک شما را مسترد کرده و از شما خواهند خواست تا با مراجعه به مترجم رسمی و ثبت شده، مدارک خود را دوباره ترجمه کرده و ارسال نمایید. در این صورت نه تنها شما متحمل هزینه اضافه خواهید شد بلکه به مدت زمان رسیدگی به پرونده شما نیز افزوده خواهد شد.