Iranian Business Database in UK

Iranian Business Database in UK

شرکت حسابداري علیرضا زارع و رفی پرسه

شرکت حسابداري  علیرضا زارع و رفی پرسه
شرکت حسابداري  علیرضا زارع و رفی پرسه
For better service, be sure to call the Iranianuk118 site when contacting this center.

Contact Information

Number of visits:

3548

Phone:

020-8560-5661

Description

یکی از مهم ترین دغدغه های کارفرمایان برای انتخاب یک حسابدار این است که وی واجد بسیاری از شرایط و دارای ویژگی های شخصی باشد تا توجه و اطمینان مدیران را جلب نماید. با توجه به حساسیت و محرمانه بودن اطلاعاتی که در حرفه ی حسابداری و حسابرسی منتقل خواهد شد. شرکت حسابداري علیرضا زارع و رفی پرسه آماده ارائه بهترین خدمات در لندن و در این زمینه نیز میباشد. این شرکت با عضویت در وب سایت بانک اطلاعات مشاغل ایرانیان مقیم در انگلستان گامی محکم برای کمک به تمامی هموطنان ایرانی خود برداشته است.

Google Map

Tags