Iranian Business Database in UK

Iranian Business Database in UK

فراخوان نمایشگاه بهاربانو

فراخوان بهاربانو

فراخوان نمایشگاه بهاربانو

Start date: 22 Oct 2019 End date: 22 Oct 2019

مژده به ایرانیان عزیز ساکن Yorkshire  و Lancashire

بهار سال ۱۳۹۹ شمسی  را در حالی به استقبالش میرویم که نمایشگاه  《بهار بانو》 به مدیریت خانم نسیم فریدونی بعد از چندین دوره برگزاری در لندن  برای نخستین بار در شهر لیدز برگزار می شود

لذا از تمام هموطنان عزیز که برای ارائه کارهای هنری ، خدمات و مهارتهای خود تمایل به شرکت در این نمایشگاه یک روزه را دارند ، دعوت میشود برای  هماهنگی جهت رزرو میز براي روز نمايشگاه در تاریخ Tuesday  22 October ساعت 12:30 تا 14:30در محل The  Olive Branch town Benson  st, LEEDS  LS7 1BL

‏ حضور به هم رسانند