Iranian Business Database in UK

Iranian Business Database in UK

مطالب مرتبط با رصدکده‌ای لندن

  • برج شارد

    برج شارد

    هر ذهنیتی از یک برج و آسمان خراش دارید را دور بریزید و تنها بروی شارد تمرکز کنید از این دست آسمان خراش ها در دنیا کم نیستند حتی در لندن هم هر طرف را نگاه کنی یک ساختمان بلند می بینی که نظرت را جلب کند اما هیچ کدام به اندازه ی شارد قابل توجه نیستند