Iranian Business Database in UK

Iranian Business Database in UK

مطالب مرتبط با صومعه باث

  • شهر تاریخی باث

    شهر تاریخی باث

    شهر باث بزرگترین شهرستان در منطقه تشریفاتی سامرست انگلستان است که به خاطر حمام های رومی دوهزار ساله اش شناخته شده می باشد.این شهر دارای تنها چشمه های آب داغ طبیعی در کل بریتانیای کبیر می باشد.